top of page

Türkiye'de İlklerimiz 

Belirli bir alanda uzmanlığınız ölçüsü, bu alanlarda gerçekleştirdiğiniz katma değerli projeler ve özellikle alanında ilk olan uygulamalarda ortaya çıkar ve anlam kazanır.

Ülkemiz enerji sistemi açısından İLK niteliği taşıyan proje ve uygulamalarımızı sunmanın gururu içindeyiz.

  • ​Enerji İletim Hatlarında Büyük Açıklık Geçişi

 

Çoruh Havzası üretim santrallerinin ürettiği enerjiyi ulusal elektrik iletim sistemine bağlantısı için tesis edilen projelerden, 1272 MCM çift devre Borçka - Yusufeli - Tortum Enerji İletim Hattı'nda 1.1130 mt vadi atlaması açıklık geçişi uygulaması.

Ülkemizde buna benzer büyük açıklıklar geçilmiştir. 

Bu uygulamayı ilk ve özel kılan ise 154 kV çift devre olan iletim hatlarında büyük açıklık nedeniyle oluşan hat açmalarının, Ardanuç kavşağı vadi geçişinde ilk defa Gürsel Kızıloğlu tarafından; 380 kV tipi direk dikilmesi planı ile ortadan kaldırılması olmuştur.

Bu uygulamada sağlanan işletme başarısı sonucunda TEİAŞ, havzada bulunan ve daha önce tesis edilmiş olunan 7 ayrı açıklığı da bu çözüm ile soru olmaktan çıkarmak üzere 2014 yılında  ihale ve tesisini gerçekleştirmiştir. Sonrasında Türkiye iletim sistemi genelinde büyük açıklıklarda uygulama devam ettirilmiştir.

  • ACCC İletkenli Özel Hat Uygulaması

Enerji İletim Hatları adına 2000'li yılların en önemli gelişimlerinden diyebileceğimiz özel iletkenlerin geliştirilmesi sonucunda, aynı çaptaki çelik özlü alüminyum iletkenlere göre %40'a varan oranda daha hafif ve aynı zamanda akım taşıma kapasitesi iki katına yakın seviyelerde fazla olan iletkenler kullanılmaya başlanılmıştır.

Bu sayede yeni hatlar için daha düşük toplam maliyet ve daha fazla akım taşıma anlamına gelmesi yanında, çeşitli nedenlerle direkleri değiştirilemeyen hatlarda uygun kesitli iletkenlerle değişim yapılması sonucunda, ilave kamulaştırma, yeni direk dikilme, zaman kaybı, sehim sorunları v.b. pek çok sorun çözüme kavuşturulabilmektedir.

TEİAŞ'ın da öncülüğünde Cigre Türkiye B2 "İletim Hatları Komitesince" fizibilite çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

Bu süreçler devam ederken 2015 yılında Türkiye ilk olarak Kompozit Özlü Alüminyum İletkenli (ACCC) hat uygulaması, UEDAŞ uhdesinde bulunan İnegöl TM - İnegöl DM arasında çift devre 477 MCM Enerji Nakil Hattının mevcut iletkenlerinin değiştirilmesi ile hayata geçirilmiştir.

2,25 km uzunluğundaki yıllardır işletmede olan bu nakil hattındaki Pilot Bölge Uygulama Projesi ile hem hattın kapasitesi artırılmış hem de mevcut sehim sorunları ortadan kaldırılmıştır.

Bu projenin dizayn, fizibilite ve uygulama süreçleri Gürsel Kızıloğlu yönetiminde gerçekleştirilmiştir.

Sonrasında TEİAŞ tarafından 154 kV gerilim seviyesinde olarak İzmir Aliağa projesinde uygulaması yapılmıştır.

  • 1272 MCM 4B İletkenli Hat Uygulaması

Ülkemizde uygulanan 380 kV Enerji İletim Hatları 3 Bundle (3B) olarak tarif edilen dizaynla uygulanmakta olup bu dizaynda havai hattın her bir fazında üç iletkenli olarak montajı yapılmaktadır.

Ülkemizin en değerli demir çelik tesislerinden biri olan İÇDAŞ Çanakkale Karabiga Demir Çelik tesislerinde; haddehane enerjisini sağlayan çift devre 3B 380 kV olarak dizayn edilmiş olunan enerji nakil hattının iletkenleri Türkiye'de ilk defa Gürsel Kızıloğlu tarafından tasarlanan proje ile 4B 1272 MCM olarak proje ve uygulaması yapılmış ve mevcut hattın kapasitesi %40 oranında artırılmıştır.

Daha da özeli; Türkiye'de ilk uygulaması yapılmasına rağmen, yaklaşık 1,6 km uzunluğunda ve  9 direkten oluşan projenin tüm hırdavat ve malzeme temini 15 günde tamamlanmış, 4 günlük bir saha saha çalışması ile proje başarı ile tamamlanmıştır.

  • 154 kV + 380 kV Müşterek Direkli Hat Deplasesi

Ülkemizde TEİAŞ tarafından ilk defa uygulaması yapılan hatlardan olan çift devre 154 kV ve tek devre 380 kV müşterek direkli ilk enerji iletim hattı olan Alibeyköy-Yıldıztepe Enerji İletim Hattının; 1-3 nolu direkleri arası kısmı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi alanına isabet ettiğinden deplase edilmesi gerekmiştir.

İstanbul'un değerli ulaşım kavşaklarından biri olan Alibeyköy içerisinde; dizayn ve uygulama yönetimi bizzat Gürsel Kızıloğlu tarafından gerçekleştirilen deplase projesi ile direk temellerinde 15 mt ve 35 mt'lik fore kazıklı temel projeleri de dizayn edilerek uygulanmış ve devreye alınmıştır.

İstanbul metropol şehrinde ve yoğum bir imar uygulaması olan bölgesinde böylesi yüksek kapasiteli bir enerji iletim hattı deplasesi her yönüyle ilk olma gururunu hakediyor.

  • Hamitabat Termik Santrali İç Hat Bağlantıları

Ülkemizin Avrupa enterkonnekte sistemine bağlantısı olan Trakya'da yer alan Hamitabat Termik Santrali'nde, Limak Enerji tarafından yapılan revizyon ve kapasite artışı çalışmaları sırasında, üretim bölümlerinden şalt sahasına kadar olan bölümde iki ayrı hat şeklinde 380 kV bağlantı yapılması gerekmiştir.

 

Oldukça yoğun bir alt yapıya sahip olan santral içerisinde bu bağlantının yapılmasının, mevcut direk tipleri ile mümkün olmaması nedeniyle; Gürsel Kızıloğlu tarafından geliştirilen ve projelendirilerek bizzat uygulaması yönetilen proje ile bu enerji iletim hattı ihtiyacı çok özel bir hat çözümü ile çözülmüş ve 2016 yılında devreye alınmıştır.

 

Yine proje dahilinde açılı direklerde logroad tipi izolatörlerin dönüş izalatörü olarak kullanılması işlemi de Ülkemizde bir ilk olarak bu projede uygulanmıştır.

 

Sonrasında TEİAŞ tarafından başarılı bulunan bu uygulama Cigre Türkiye komitelerinde de ele alınmış ve logroad konsol ile açılı direk uygulaması rutin olarak kullanıma alınmıştır.

  • Enerji İletim Hatları Tesis Süreçleri

TEİAŞ tarafından ihalesi gerçekleştirilen çift devre 154 kV İkitelli-Ambarlı Enerji İletim Hattının tesis süresinin 6 ay olarak planlanmıştır.

Ekim ayında saha başlanılan ve tamamı mikro kazıklı CP (kompakt) tipi direklerden oluşan hattın tüm planlaması 3 ay gibi bir sürede tamamlanacak şekilde planlanmıştır.

 

Yılbaşına doğru olan süreçte, İstanbul'un yerleşim ve sanayi bölgelerinden geçen hattın otoyol, demiryolu ve E5 kesişimlerinde gece çalışmaları yapılarak tüm proje 3 ay gibi yarı zamanlı bir sürede tamamlanmıştır.

 

Aynı şekilde TEİAŞ tarafından ihalesi gerçekleştirilen; çift devre 154 kV Adapazarı - Sakarya Enerji İletim Hattının yenilenmesi işinde toplam altı olarak süre planlaması yapılmıştır.

 

Hattın geçtiği bölgenin dünyada sayılı susuz tarım yapılan alanlarından biri olmasına ve enerji kesintilerinin kısıtlı zorluklarına rağmen bu projenin de tüm çalışmaları 3,5 ay gibi bir sürede tamamlanarak devreye alınmıştır.

 

Her iki proje; arazi koşulları, zamansal sıkıntıları ve çevre şartlarına rağmen yarı zamanlı şekilde tamamlanması nedeniyle ilklerimiz arasında haklı yerlerini almıştır.

  • TEİAŞ Enerji İletim Hattı İhaleleri

2011-2013 yılları arasında TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nde İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesine bağlı İletim Hatları İhale ve Keşif Hazırlama Müdürlüğü görevinde bulunan Gürsel Kızıloğlu, detaylı bilgilerini Projelerimiz bölümünde görebileceğiniz, Bağlantı Anlaşmalı Enerji İletim Hatları mahsuplaşma süreçlerini de ilk olarak başlatan ve yöneten bir misyonu yerine getirmiştir.

Aynı zamanda TEİAŞ Genel Müdürlüğü kurum geçmişinde o zamana kadar gerçekleştirilmiş en fazla sayıda ihale sayısı ile bir ilke imza atılmıştır.

Yine bu ihalelerden hiç birisi hakkında Kamu İhale Kurumu'na şikayette bulunulmaması ayrıca bir gurur vesilesi olarak ilklerimizdeki yerini almıştır.

  • TEİAŞ Coğrafi Bilgi Sistemi

TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ndeki kamu hizmeti görevleri sırasında 2013-2015 yılları arasında Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü görevinde de bulunan Gürsel Kızıloğlu, bu görevi sırasında Türkiye genelindeki tüm enerji iletim hattı direkleri ve trafo merkezlerinin koordinat bilgilerinin alınması projesini uygulamaya geçirmiştir. 

6 Ay gibi bir sürede tüm TEİAŞ iletim sisteminin hat ve trafo merkezleri koordinatları ölçülmüştür.

Aynı projenin bir başka ayağı olarak, yaklaşık 60 bin km uzunluğundaki Enerji İletim Hatlarının uzun yıllara yayılan kamulaştırma planları ve kamulaştırma dava dosyalarının taranarak sayısal ortama aktarılması işleri de gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalar ile bugünkü anlamda TEİAŞ Coğrafi Bilgi Sisteminin temelleri atılmıştır.

  

  • Enerjili Hatta "Geçici Direk" Uygulaması

Ülkemizin değerli sanayi yatırımlarından olan müşterimizin fabrika alanına isabet eden çift devre 154 kV enerji iletim hattının yer altı güç kablosu olarak deplase edilmesi sırasında, fabrikayı besleyen trafo merkezinin enerjisini inkıtaya uğratmadan "Geçici Direk Uygulaması" yapılmış ve enerjili olan mevcut hattın altına kablo direğinin dikilebilmesi için olanak sağlanmıştır.

Üstelik Türkiye'de ilk defa enerjili bir hatta yapılan bu uygulama, TEİAŞ Canlı Bakım Ekipleri ile koordineli bir şekilde yapılması yönüyle de bir ilk olma özelliğindedir.

Bu uygulama sayesinde, müşterimizin fabrikasında herhangi bir enerji kesintisi olmadığı gibi fabrika genişleme yatırımları için faydalı zaman sağlanmıştır.

 

bottom of page