top of page

Kalite Anlayışımız

 

Kalıcı olarak büyüme ve sektörün güven orijininde yer alma adına; GK Kalite Yönetim Sisteminin bir kültür olarak oluşması ve başarı ile uygulanması için aşağıdaki başlıkları kalite politikası olarak benimsenmiştir:

 

  • Güven endeksli olmayı ilk sıraya alarak piyasa ve sektör açısından güvenin odağı olmak.

  • Müşteri memnuniyeti odaklı olarak; rekabetçi fiyat anlayışı ile müşterinin en yüksek faydayı elde edebileceği ürün ve hizmetleri sunmak. Böylelikle müşterilerin sürekli bir çözüm ortağı olmayı başarmak.

  • Yatırımcı-müşteri ekonomisine dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak.

  • Sürdürülebilir bir kalkınmaya destek olmak, bunu sağlarken büyük bedenimiz olan doğaya karşı sorumluklarımızı anayasa gibi görmek ve yerine getirmek.

  • Çalışanlarından müşterilerine kadar yaşam alanında bulunan tüm çevreler ile bu anlayışı paylaşmak.

  • Tüm faaliyetlerinde insan merkezli iş güvenliği ve sağlıklı çalışma ortamı gereklerini yerine getirmek suretiyle kazasızlık oranında lider olmayı hedeflemek.

  • GK çalışanları açısından yaşam standartlarını ve mesleki gelişmelerini maksimize edecek projeler gerçekleştirmek; mutlu çalışan - mutlu şirket kuramını yaşam tarzı kılmak.

  • Faaliyet alanlarında ülke mevzuat normlarının gelişmesine katkıda bulunmak, iş kalitesi ve iş güvenliği açısından önde gelen kurumlardan biri olmak.

bottom of page